Kamis, 13 Mei 2010

Seserahan

Naskah Biantara
Seserahan Panganten
Anu Ngarengga:
Aceng Zamakhsyari, S.Pd.I.MM

JAJAP PANGANTEN

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنياوالدين اشهدان لااله الاالله واشهدان محمداعبده ورسوله اللهـم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن كل الصحابة رسول الله اجمعين .اما بعد فقال الله تعالى فى القران الكريم وهواصدق القائلين اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحيم : ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا.....الخ . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايهاالشباب من استطاع منكم الباءة فاليتزوج فاءنه احصن للفرج وابغض للبصر وقال ايضا النكاح سنتى ومن رغب عن سنتي فليس منى .............. الحديث
Langkung ti payun puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah Swt.; kalawan karidoan Na urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok.

Shalawat sinareng salam, mugia katampi ku Rasulullah Muhammad SAW.anu parantos ngaping ngajaring ka urang sadaya ku ajaran Islam.

Salajengna pribados kalawan asmana Bapa…… ( Keluarga Calon Panganten Pamegeut,disingkat KCPP) seja ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan ku panampian ti keluarga Bapa .......( Keluarga Calon Panganten Istri,disingkat KCPI) Dipapag ku payung agung, disampak raray marahmay, dongkap langsung dilinggihkeun, tos kitu teras ditakon.
Ari anu janten pamaksadan pangna jauh dijugjug anggang diteang, leueur-leueur
kindang iteuk teh teu aya sanes :

Anu kahiji, hoyong nyanggakeun tatali silaturahmi ti kulawarga bapa ...... ka kulawarga bapa ...... (KCPP) Mugia ku silaturahmi ieu, tiasa manjangkeun duduluran, manjangkeun umur oge manjangkeun kasinugrahan. Rasulullah Saw. Ngandika anu unggelna sepertos kieu :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له فى رزقه وان ينسأ له فى اثره فليصل رحمه...... الحديث
Kalayan pihartosen nana sepertos kieu : Saha ari jalma anu miharep di seeurkeun rizkina tur dipanjangkeun yuswana, mangka tepungkeun tali silaturrahmi.

Anu kadua, seja nohonan jangji; rehna diantawis kulawarga Bapa ....... (KCPP) sareng bapa ........ (KCPI) kantos pasini jangji – pasang subaya; rehna mun dugi kana waktosna seja ngadahupkeun pun anak wastana ................... ka ingkang putra wastana.................... anu saur ki dalang mah pun anak teh keur sedih kingkin. Mun peuting teu weleh nyaring; ti beurang ngan sumoreang. Cai asa tuak bari, kejo asa catang bobo. Ari anu diimpleng iwal ti malati asri nu ligar di pakarangan Bapak/Ibu ............................

Ayeuna cunduk waktuna ninggang mangsana ,sok sanaos dibuni-buni da ebreh, teu benten ti meungpeukan beungeut ku saweuy, meungpeun carang ku ayakan , ku kituna seja dikembang boledkeun -- dibejer beaskeun. Pangna jauh dijugjug anggang diteang, hujan gede papayungan, leueur-leueur kundang iteuk, gorek-gorek tuweuw ge ludeung , dijajap ku ibu rama, diiring ku kadang warga, teu aya sanes Bapa ...................... sakulawarga seja nyanggakeun jisim jinisna den ........................................ luhurna sausap rambut, handapna sausap dampal, rambutna salambar, getihna satetes, renghapanana sadami mugia tiasa ditampi kangge ditikahkeun ka ingkang putra, neng ........................ kanggo janteun prameswari batur hirupna

Mung hanjakal nyanggakeun budak teh estu ukur nyanggakeun, teu jeungjing teu sandawa – henteu ngajingjing teu barangbawa atanapi estuning bulucun pisan. Eta oge ketang aya sakedik-kedikeun mah, tambih henteu wae. Ari kahoyong mah langkung ti kitu, namun sakitu kanyataanana, maksud hati memeluk gunung apadaya tangan tak sampai, ieu mah tandaning rasa nyaah cacandakan sakedik teh , ukur sabrang salayang – dongkap kacabe mah henteu, nyanggakeun hatur lumayan – da ari sae mah henteu atuh tandaning tatali asih . mugia tiasa katampi.

Sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahe carek
neda agung cukup lumur neda jembar singhaksami.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb.
Baca Selengkapnya...

Minggu, 02 Mei 2010

Pengumuman hasil UN SMP/MTs 2010

Pengumuman hasil UN SMP/MTs Tahun Ajaran 2009/2010 Hari Kamis Tanggal 6 Mei 2010.Setiap siswa akan mendapatkan surat pemberitahuan lulus atau tidaknya hasil UN tersbebut seragam dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Indoneisa. Semua ini berdasarkan kesepakatan masing-masing Disdik yang ada diwilayah Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Semula pengumuman tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 Penundaan ini disebabkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Garut belum menerima hasil salinan kelulusan UN dari Disdik Provinsi Jawa Barat. Begitu juga dengan Disdik Provinsi Jawa Barat juga belum menerima hasilnya dari Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta. Baca Selengkapnya...

Selasa, 02 Maret 2010

Kelapa bertunas 2

POHON KELAPA BERTUNAS 2

Bagi pemeluk agama islam sudah menjadi suatu keyakinan bahwa Allah Swt. kalau berkehendak terhadap sesuatu maka akan terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah Swt, sebagaimana firmanNya dalam surat Yasin ayat : 82
اذا أراد شيـــئا ان يقول له كن فيكون
Yang artinya : “ Apabila Allah Swt. berhehendak terhadap sesuatu maka Allah Swt. mengatakan “ jadi” maka jadilah “.
Kelapa sebagaimana yang biasa kita jumpai dimana saja saat bertunas akan tumbuh satu tunas, namun yang kami temukan ini justru bertunas dua…. Subhanallah…!!! Suatu pemandangan yang jarang kita temui dan seolah-olah tidak lazim dengan kodratnya , namun begitulah realitanya.

Pak Ade Sodik demikian nama pemilik kelapa tersebut menuturkan “ Saya tidak merekayasa atau pun membuat ramuan tertentu agar kelapa tersebut bertunas dua , tapi semata-mata tumbuh dengan sendirinya “ . Beliau juga merasa terkesima dengan keanehan tersebut .
Pada saat ini kelapa tersebut dirawat dengan baik dengan harapan Allah Swt. memberikan barokah serta kemudahan dalam menjalani kehidupannya yang dia jalani kesehariannya selama ini menjadi buruh mencangkul atau membajak sawah orang.
Namun begitu beliau pun melalui tulisan ini dia menyampaikan bahwa jikalau ada yang memerlukan untuk dapat lebih dimanfaatkan lagi yang lebih baik daripada sekedar dipelihara dirumah maka beliau pun akan menjualnya.
Baca Selengkapnya...